Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/16-4/601.07.2016EKRE vastus märgukirjale
31-2/16-7/418.05.2016EKRE vastus pikaajalise võlgnevuse kohta
31-2/12-17/102.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseks
31-2/12-17/210.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohta
27.03.2013ERJK ajutine juhend erakondadele tulude ja laekumiste aruande koostamiseks ja esitamiseks
31-2/13-21/106.11.2013ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE
31-2/13-17/104.09.2013ERJK ettepanek Riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise reklaami reguleerimiseks seaduandluses
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
31-2/15-71/322.09.2015ERJK kaebus PPA 08.09.2015 väärteomenetluse mittealustamise peale
31-2/13-3/113.05.2013ERJK liikme vahetus (IRL)
3.4-1/1190-102.08.2011ERJK liikmetele tasu maksmisest
31-2/13-7/101.07.2013ERJK pöördumine põhiseaduskomisjoni poole erakonnaseaduse muutmiseks
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-1/227.01.2012ERJK vastus Keskerakonnale 2011 IV kv aruande avaldusele
31-2/12-9/2130.08.2012ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimisele
31-2/15-55/211.02.2015ERJK vastus Reformierakonna fraktsiooni pöördumisele avalike vahendite kasutamisest
31-2/18-8/412.10.2018ERJK vastus T.J. avaldusele
31-2/14-52/412.02.2015ERJK vastus Tallinna Linnavolikogu SDE fraktsiooni selgitustaotlusele
31-2/18-12/207.09.2018ERJK vastus teabenõudele
31-2/17-9/114.08.2017Eakate kinoklubi Tallinnas