Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-5/303.07.2013Järelepärimine Eesti Keskerakonnale Donate Rõõmuse annetuse kohta
31-2/13-5/415.07.2013Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele
31-2/13-6/117.06.2013Eesti Keskerakonna teade 2012. a liikmemaksude ja annetuste aruannete muutmisest
31-2/13-7/101.07.2013ERJK pöördumine põhiseaduskomisjoni poole erakonnaseaduse muutmiseks
31-2/13-8/126.07.2013Erakondade 2011. a telereklaamikuludest
31-2/13-8/1021.10.2013Rakett OÜ vastus ERJK järelepärimisele SDE reklaamikuludest
31-2/13-8/226.07.2013Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2011. a telereklaamikuludest
31-2/13-8/326.08.2013Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus 2011. aasta telereklaami maksumuse kohta
31-2/13-8/426.08.2013Eesti Reformierakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-8/510.09.2013Eesti Keskerakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-8/617.09.2013Isamaa ja Res Publica Liidu vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-8/725.09.2013Täiendav järelepärimine SDE 2011. aasta reklaamikulude kohta
31-2/13-8/825.09.2013Järelepärimine Rakett OÜ-le seoses SDE 2011. aasta reklaamikuludega
31-2/13-8/910.10.2013SDE vastus järelepärimisele Rakett OÜ-lt saadud teenusest
31-2/13-9/126.07.2013Järelepärimine Tõnu Kõivule Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/13-9/226.07.2013Järelepärimine Madis Kõivule Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/13-9/326.08.2013Tõnu Kõivu vastus 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta
31-2/13-9/426.08.2013Madis Kõivu vastus 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta
31-2/13-9/526.09.2013Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuste kohta
31-2/13-9/610.10.2013Vastus järelepärimisele 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta