Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-1/602.03.2012Vastus Priit Toobali kirjale nr 31-2/12-1/5
31-2/12-10/111.05.2012IRL selgitus 2011 majandusaasta aruande kohta
31-2/12-10/222.05.2012Järelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohta
31-2/12-10/329.05.2012IRL audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-11/124.05.2012Eesti Keskerakonna valimisvõlad seisuga 31.03.2012
31-2/12-11/224.05.2012Erakond Eestimaa Rohelised valimisvõlg seisuga 31.03.2012
31-2/12-11/325.07.2012Eesti Keskerakonna vastus komisjonile valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-11/417.08.2012Eesti Keskerakonna valimisvõla tasumisest osaühingule Midfield
31-2/12-11/524.09.2012Erakonna Eestimaa Rohelised vastus valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-12/131.05.2012Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-13/128.06.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2011.a annetuste ja liikmemaksude andmete muutmisest
31-2/12-14/130.08.2012Materjalide edastamine
31-2/12-14/211.09.2012Päring 06.09.12 Riigiprokuratuurile saadetud kirja kohta
31-2/12-14/314.09.2012Teade kriminaalmenetluse mittealustamise kohta nr 12700000129
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
31-2/12-14/522.11.2012Vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-15/117.08.2012Järelepärimine Erakonnale Eesti Kristlikud Demokraadid erakonna finantsmajandusliku seisu kohta
31-2/12-15/1019.10.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus komisjoni täiendavale järelepärimisesle erakonna finantsseisust
31-2/12-15/217.08.2012Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohta