Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-53/106.01.2015Järelepärimine Marju Lauristinile
31-2/15-53/206.01.2015SDE bürooruumide üürimisest
31-2/14-50/806.01.2015Järelepärimine Keskerakonnale seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/14-51/507.01.2015Märgukiri Kaitseministeeriumile
31-2/14-50/908.01.2015Järelepärimine Tallinna Linnatranspordi AS-ile
31-2/14-50/1016.01.2015Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/15-54/120.01.2015Eesti Keskerakonna pöördumine seoses ametnikueetikaga
31-2/15-55/120.01.2015Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni pöördumine avalike vahendite kasutamisest
31-2/14-50/1121.01.2015TLT AS vastamisest ERJK järelepärimisele
31-2/15-56/126.01.2015Priit Toobali pöördumine avalike vahendite partei valimisreklaamiks kasutamisest ja erakonnaseaduse rikkumisest (IRL)
31-2/14-52/228.01.2015SDE selgitustaotluse edastamine rahandusministeeriumile
31-2/14-49/528.01.2015Teade Karin Tammemägile menetluse mittealustamise kohta
31-2/15-57/129.01.2015Eduard Odinetsi pöördumine seoses Kohtla-Järve linnavalitsuse tegevusega
31-2/15-58/130.01.2015Priit Toobali pöördumine avalike vahendite partei valimisreklaamiks kasutamisest ja erakonnaseaduse rikkumisest (SDE)
31-2/15-53/302.02.2015Teade menetluse lõpetamisest SDE bürooruumide üürimise asjas
31-2/15-54/202.02.2015Komisjoni vastus seoses ametnikueetikaga
31-2/14-50/1209.02.2015TLT AS vastamisest ERJK järelepärimisele
31-2/14-48/309.02.2015Õiguskantsleri soovitus
31-2/15-60/109.02.2015Kalle Pallingu pöördumine
31-2/15-61/110.02.2015Alar Sudaku pöördumine seoses Veiko Rämmeli kandideerimisega