Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
3.4-2/956/919.05.2011Ettekirjutus nr 2 Leo Kunnasele
3.4-1/102203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/102303.06.2011Riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste register
3.4-1/1022-103.06.2011Valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-303.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-403.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-503.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-603.06.2011Täiendava aruande esitamisest
3.4-1/1022-703.06.2011Täiendava aruande esitamisest
3.4-1/106008.06.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/106108.06.2011Ettepaneku tegemine
3.4-2/956-128.06.2011Ettekirjutus nr 2-le vaie esitamine
3.4-2/956-229.06.2011Vaides esinevate puuduste kõrvaldamise tähtajast
3.4-1/118929.06.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/119029.06.2011Järelpärimine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikmetele tasu maksmisest
3.4-2/956-307.07.2011Vaie
3.4-1/1060-107.07.2011Erakonnaseaduse §12 lähtuvalt ülevaate andmine Eesti Reformierakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-1/1060-213.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1189-113.07.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest