Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-18/101.10.2013Valimisreklaami monitooring AS-ilt Emor
31-2/13-9/610.10.2013Vastus järelepärimisele 2011. aastal Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale tehtud annetuste kohta
31-2/13-8/910.10.2013SDE vastus järelepärimisele Rakett OÜ-lt saadud teenusest
31-2/13-13/216.10.2013Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohta
31-2/13-8/1021.10.2013Rakett OÜ vastus ERJK järelepärimisele SDE reklaamikuludest
31-2/12-9/2622.10.2013Reformierakonna vastus märgukirjale anonüümsetest annetustest
31-2/13-20/122.10.2013Järelepärimine Eesti Keskerakonnale Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/13-21/106.11.2013ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE
31-2/13-20/213.11.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/13-22/121.11.2013Arvamuse andmine RK Põhiseaduskomisjonile eelnõu 497 SE kohta
31-2/13-23/102.12.2013Järelepärimine erakondadele Marcel Vichmanni meedias avaldatu põhjal
31-2/13-23/202.12.2013Järelepärimine Marcel Vichmannile meedias avaldatu põhjal
31-2/13-23/309.12.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/409.12.2013IRL vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/510.12.2013Reformierakonna vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/610.12.2013SDE vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/712.12.2013EKRE vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/816.12.2013EER vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-24/118.12.2013Järelepärimine SDE-le KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Raekodanikule tehtud kulu täpsustamiseks
31-2/13-24/218.12.2013Agu Laiuse avaldus