Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-14/522.11.2012Vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-20/206.12.2012Vastus Riigikontrollile
31-2/12-21/107.12.2012Soovituslik juhend erakondadele kulude-tulude kajastamiseks 2012. aasta majandusaasta aruandes
31-2/12-9/2512.12.2012Märgukiri Reformierakonnale anonüümsete annetuste kohta
27.03.2013ERJK ajutine juhend erakondadele tulude ja laekumiste aruande koostamiseks ja esitamiseks
31-2/13-2/122.04.2013Erakondade 2013 I kvartali tulude ja laekumiste aruanded
31-2/13-3/113.05.2013ERJK liikme vahetus (IRL)
31-2/13-4/121.05.2013Peeter Kiviloo märgukiri
31-2/13-5/128.05.2013Järelepärimine annetuse kohta
31-2/13-5/212.06.2013D.Rõõmuse vastus komisjoni järelepärimisele
31-2/13-6/117.06.2013Eesti Keskerakonna teade 2012. a liikmemaksude ja annetuste aruannete muutmisest
31-2/13-7/101.07.2013ERJK pöördumine põhiseaduskomisjoni poole erakonnaseaduse muutmiseks
31-2/13-5/303.07.2013Järelepärimine Eesti Keskerakonnale Donate Rõõmuse annetuse kohta
31-2/13-5/415.07.2013Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele
31-2/13-8/126.07.2013Erakondade 2011. a telereklaamikuludest
31-2/13-8/226.07.2013Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2011. a telereklaamikuludest
31-2/13-9/126.07.2013Järelepärimine Tõnu Kõivule Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/13-9/226.07.2013Järelepärimine Madis Kõivule Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2011. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/13-10/106.08.2013Avaldus linna raha kasutamise kohta KOV 2013 valimisreklaamiks
31-2/13-11/124.08.2013Eesti Keskerakonna EP 2009 valimiskulude tasumine