Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-14/314.09.2012Teade kriminaalmenetluse mittealustamise kohta nr 12700000129
31-2/12-16/217.09.2012Vastus Priit Toobali teabenõudele
31-2/12-15/419.09.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus finantsmajandusliku seisu kohta
31-2/12-11/524.09.2012Erakonna Eestimaa Rohelised vastus valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-17/102.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseks
31-2/12-15/504.10.2012Märgukiri Erakonnnale Eesti Kristlikud Demokraadid
31-2/12-17/210.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohta
31-2/12-15/610.10.2012Järelepärimine Eesti Keskerakonnale erakonna fin.majandusliku seisu kohta
31-2/12-15/710.10.2012Järelepärimine Erakonnale Eestimaa Rohelised erakonna 2011. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/12-15/810.10.2012Täiendav järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohta
31-2/12-15/917.10.2012Eesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohta
31-2/12-15/1019.10.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus komisjoni täiendavale järelepärimisesle erakonna finantsseisust
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/12-9/2429.10.2012Komisjoni seisukoht erakonnaseaduse tõlgendamise kohta
30.10.2012Ettepanek erakonnaseaduse muutmiseks seoses erakondade laenukeeluga
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
31-2/12-19/112.11.2012Märgukiri Harju Maakohtu registriosakonnale
31-2/12-19/214.11.2012Harju Maakohtu registriosakonna vastus
31-2/12-20/114.11.2012Riigikontrolli arvamuse küsimine ERJK-lt