Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/1518.06.2012Midfield OÜ vastus ERJK täiendavale järelepärimisele Eesti Keskerakonna võlgnevusest
31-2/12-8/618.06.2012Keskerakonna vastus 2010. a sularahaannetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/12-9/1627.06.2012Reformierakonna selgitus 2009 ja 2011 valimiskampaania aruannetest
31-2/12-9/1728.06.2012Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK täiendavale järelepärimisele
31-2/12-9/1828.06.2012Reformierakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-13/128.06.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2011.a annetuste ja liikmemaksude andmete muutmisest
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-9/1912.07.2012Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-11/325.07.2012Eesti Keskerakonna vastus komisjonile valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-11/417.08.2012Eesti Keskerakonna valimisvõla tasumisest osaühingule Midfield
31-2/12-15/117.08.2012Järelepärimine Erakonnale Eesti Kristlikud Demokraadid erakonna finantsmajandusliku seisu kohta
31-2/12-15/217.08.2012Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohta
31-2/12-9/2029.08.2012Järelepärimine Eesti Reformierakonnale 2011.a majandusaasta aruande kohta
31-2/12-14/130.08.2012Materjalide edastamine
31-2/12-9/2130.08.2012ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimisele
31-2/12-14/211.09.2012Päring 06.09.12 Riigiprokuratuurile saadetud kirja kohta
31-2/12-9/2212.09.2012Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohta
31-2/12-15/312.09.2012Eesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohta
31-2/12-16/113.09.2012Teabenõue Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni kirjavahetuse kohta Kaitsepolitseiameti ja Kaitsepolitsei ametnikega ning prokuratuuri asutuste ja prokuratuuri ametnikega