Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/317.05.2012Midfield OÜ vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-9/417.05.2012Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-9/522.05.2012Järelepärimine erakondade liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-10/222.05.2012Järelepärimine IRL audiitorile 2011 majandusaasta aruande märkuse kohta
31-2/12-8/322.05.2012Järelepärimine Eesti Keskerakonna 2010.a majandusaasta aruande audiitorile
31-2/12-11/124.05.2012Eesti Keskerakonna valimisvõlad seisuga 31.03.2012
31-2/12-11/224.05.2012Erakond Eestimaa Rohelised valimisvõlg seisuga 31.03.2012
31-2/12-9/625.05.2012Reformierakonna järelepärimine ERJK-le Silver Meikari annetuse kohta
31-2/12-10/329.05.2012IRL audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-8/429.05.2012Eesti Keskerakonna audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-12/131.05.2012Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
31-2/12-8/505.06.2012Eesti Keskerakonna 2010. a annetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/12-9/705.06.2012Täiendav järelepärimine Midfield OÜ-le Eesti Keskerakonna võlgnevuste kohta
31-2/12-9/805.06.2012Täiendav Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele hangete kohta Midfield OÜ-lt, koopia Tallinna Linnavolikogule
31-2/12-9/905.06.2012Vastus Reformierakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-9/1006.06.2012Eesti Ühendatud Vasakpartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1106.06.2012Eesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1207.06.2012Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1308.06.2012Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1415.06.2012Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta