Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/14-32/1021.11.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/410.10.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/502.11.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/602.11.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/715.11.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/821.11.2016Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus
31-2/14-32/921.11.2016Põhistused 17.10.2016 kriminaalmenetluse lõpetamise määruse juurde
31-2/15-62/1207.06.2016Alar Nääme ärakuulamine
31-2/15-62/1329.06.2016Alar Nääme vastus menetluse algatamise kirjale
31-2/15-62/1415.07.2016Taotlus Harju Maakohtule
31-2/15-62/1515.07.2016Taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/15-62/1625.07.2016Harju Maakohtu 22.07.2016 vastus
31-2/15-62/1728.07.2016Riigiprokuratuuri 28.07.2016 vastus
31-2/15-70/607.03.2016Riigikohtu halduskolleegiumi kohtumäärus MTÜ Eesti Keskerakonna ettekirjutuste 46-48, 50, 52 määruskaebuse osas
31-2/15-70/729.03.2016Selgitustaotlus Riigikohtu halduskolleegiumi kohtumääruse 3-3-1-57-15 kohta
31-2/15-70/828.06.2016Riigikohtu kohtumääruse parandus (3-3-1-57-15)
31-2/16-1/128.01.2016Kiri Eesti Iseseisvusparteile aruandluse esitamata jätmisest
31-2/16-1/228.01.2016Kiri Eestimaa Ühendatud Vasakparteile aruandluse esitamata jätmisest
31-2/16-1/328.01.2016Kiri Rahva Ühtsuse Erakonnale aruandluse esitamata jätmisest
31-2/16-1/428.01.2016Kiri Erakonnale Eestimaa Rohelised aruandluse esitamata jätmisest