Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-76/223.12.2015Vastus K.T. teabenõudele
31-2/15-63/818.12.2015Tallinna Halduskohtu 16.10.2015 otsus Edgar Savisaare kaebuses komisjoni andmete ERR-ile edastamise kohta
31-2/15-76/117.12.2015K.T. teabenõue
31-2/14-41/2707.12.2015Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi
31-2/15-75/525.11.2015Eesti Keskerakonna vastus erakonna arvevõlgadest
31-2/15-75/425.11.2015EKRE vastus järelepärimisele erakonna arvevõlgadest
31-2/15-72/624.11.2015Eesti Keskerakonna vastus sularaha kajastamise kohta erakonna raamatupidamises
31-2/15-75/313.11.2015Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna arvevõlad
31-2/15-75/213.11.2015Erakond Eestimaa Rohelised arvevõlad
31-2/15-75/113.11.2015Keskerakonna arvevõlad
31-2/15-72/509.11.2015Järelepärimine Keskerakonnale sularaha kajastamise kohta erakonna raamatupidamises
31-2/15-74/730.10.2015EÜVP vastus märgukirjale 2014. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/15-72/427.10.2015Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele soeses 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud sularaha jäägiga
31-2/15-74/626.10.2015Märgukiri Eesti Vabaerakonnale 2014. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/14-41/2622.10.2015Riigiprokuratuuri vastus taotlusele
31-2/14-41/2521.10.2015Täiendatud taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/15-72/319.10.2015Järelepärimine Eesti Keskerakonnale seoses 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud sularaha jäägiga
31-2/15-74/519.10.2015Märgukiri Erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit 2014. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/15-74/419.10.2015Märgukiri Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale 2014. aasta majandusaasta aruande kohta
31-2/15-74/319.10.2015Märgukiri Eesti Keskerakonnale 2014. aasta majandusaasta aruande kohta