Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-24/302.01.2014SDE vastus järelepärimisele KOV 2013 valimiskampaania aruandes sisalduva MTÜ Rae Kodanikule tehtud kulu täpsustamiseks
31-2/13-24/416.01.2014Vastus Agu Laiuse avaldusele
31-2/14-25/115.01.2014EÜVP selgitus Maardu Valimisliidu valimiskampaania aruande kohta
31-2/14-25/220.01.2014Järelepärimine EÜVP-le 2013 KOV valimiskampaania aruandes esitatud kulu kohta
31-2/14-25/320.01.2014EÜVP vastus järelepärimisele seoses 2013 KOV valimiskampaania kohta
31-2/14-26/120.01.2014Märgukiri valimisliidule "Lemmik linn"
31-2/14-27/120.01.2014Märgukiri valimisliidule Põhjasadam
31-2/14-28/120.01.2014Märgukiri valimisliidule Parem Koeru
31-2/14-28/220.02.2014Kirjavahetus valimisliiduga Parem Koeru
31-2/14-29/128.01.2014Eksperthinnangu küsimine Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta
31-2/14-29/221.05.2014Ekspertiishinnang Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta
31-2/14-30/125.03.2014Märgukiri SkyMediale
31-2/14-30/228.03.2014SkyMedia vastus ERJK märgukirjale
31-2/14-31/128.03.2014Erakond Libertas Eesti likvideerimismenetlusest
31-2/14-31/228.03.2014Harju Maakohtu registriosakonna vastus erakond Libertas Eesti likvideerimismenetlusest
31-2/14-31/308.04.2014Erakond Libertas Eesti hoiatusmäärus registrist kustutamiseks (ärakiri)
31-2/14-32/128.05.2014Avaldus Riigiprokuratuurile
31-2/14-32/203.06.2014Tallinna linna tellitud ekspertiis Tallinna Ülikoolilt