Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/14-50/730.12.2014Vahevastus Hanno Mattole
31-2/14-50/629.12.2014Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vastus
31-2/14-52/122.12.2014Tallinna Linnavolikogu SDE fraktsiooni selgitustaotlus
31-2/14-49/422.12.2014Karin Tammemägi vastus järelepärimisele
31-2/14-50/516.12.2014Pöördumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna poole
31-2/14-51/416.12.2014Eesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasis
31-2/14-51/316.12.2014Kaitseministeeriumi vastus Eesti Reformierakonna reklaamklipi filmimise kohta Ämaris
31-2/14-50/416.12.2014Eesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimisele
31-2/14-48/215.12.2014Vastus Õiguskantsleri teabe nõudmisele
31-2/14-46/510.12.2014Valimisliit Jõhvi - Meie kodu selgitused
31-2/14-51/209.12.2014Järelepärimine Kaitseministeeriumile Eesti Reformierakonna reklaamiklipist Ämari lennubaasis
31-2/14-51/109.12.2014Järelepärimine Eesti Reformierakonnale reklaamiklipist Ämari lennubaasis
31-2/14-50/305.12.2014Järelepärimine MTÜ-le Eesti Keskerakonna Noortekogu
31-2/14-50/205.12.2014Järelepärimine Eesti Keskerakonnale
31-2/14-41/1703.12.2014Harju Maakohtu vastus
31-2/14-42/302.12.2014Komisjoni vastus Priit Toobali ja Siret Kotka avaldusele
31-2/14-45/302.12.2014Teavitus Svetlana Mašinskaja avalduse kohta
31-2/14-50/102.12.2014Selgitustaotlus seoses poliitreklaami keelamisega Tallinna Ühistranspordi AS-is
31-2/14-41/1601.12.2014Ilmar Leinsoo vastus ERJK järelepärimisele