Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-9/2622.10.2013Reformierakonna vastus märgukirjale anonüümsetest annetustest
31-2/13-10/106.08.2013Avaldus linna raha kasutamise kohta KOV 2013 valimisreklaamiks
31-2/13-10/203.09.2013Vastus Madis Kübara avaldusele linna raha kasutamise kohta
31-2/13-11/124.08.2013Eesti Keskerakonna EP 2009 valimiskulude tasumine
31-2/13-11/218.09.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele EP 2009 valimiskulude tasumise kohta
31-2/13-12/124.08.2013Erakonna Eestimaa Rohelised majanduslik jätkusuutlikkus
31-2/13-12/217.09.2013Erakonna Eestimaa Rohelised vastus majandusliku jätkusuutlikkuse kohta
31-2/13-12/325.09.2013Vastuskiri Erakonnale Eestimaa Rohelised majandusliku jätkusuutlikuse kohta
31-2/13-13/124.08.2013Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
31-2/13-13/216.10.2013Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohta
31-2/13-14/104.09.2013Märgukiri Eesti Iseseisvusparteile aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-15/104.09.2013Märgukiri Eestimaa Ühendatud Vasakparteile aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-16/104.09.2013Märgukiri Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogule aruandekohustuse täitmise kohta
31-2/13-17/104.09.2013ERJK ettepanek Riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise reklaami reguleerimiseks seaduandluses
31-2/13-18/101.10.2013Valimisreklaami monitooring AS-ilt Emor
31-2/13-19/126.09.2013Märgukiri erakondadele KOV 2013 valimiste reklaamikulude eristamisest
31-2/13-2/122.04.2013Erakondade 2013 I kvartali tulude ja laekumiste aruanded
31-2/13-20/122.10.2013Järelepärimine Eesti Keskerakonnale Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/13-20/213.11.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/13-21/106.11.2013ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE