Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
3.4-1/102203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-103.06.2011Valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-303.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-403.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-503.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-603.06.2011Täiendava aruande esitamisest
3.4-1/1022-703.06.2011Täiendava aruande esitamisest
3.4-1/102303.06.2011Riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste register
3.4-1/106008.06.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-107.07.2011Erakonnaseaduse §12 lähtuvalt ülevaate andmine Eesti Reformierakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-1/1060-213.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-313.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-513.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-613.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-730.08.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-801.09.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-912.09.2011Arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/106108.06.2011Ettepaneku tegemine
3.4-1/1061-213.07.2011Erakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest