Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-11/3
Pealkiri:
Erakond Eestimaa Rohelised vastuskiri
Kuupäev:
27.02.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Erakond Eestimaa Rohelised
Faili nimi
2017.02.22 EER vastuskiri.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-11/4MärgukiriErakond Eestimaa RohelisedVäljaMärgukiriMärgukiri (bdoc)

Märgukiri (docx)

31-2/16-11/2Erakond Eestimaa Rohelised finantsseisErakond Eestimaa RohelisedVäljaErakond Eestimaa Rohelised finantsseis2017.02 järelepär ROH-le.bdoc

2017.02 järelepär ROH-le.docx

31-2/16-11/1Erakond Eestimaa Rohelised finantsseisErakond Eestimaa RohelisedVäljaErakond Eestimaa Rohelised finantsseisROH fin.seis ja loobutud nõuetest.docx

ROH fin.seis ja loobutud nõuetest.bdoc