Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-1/1673
Pealkiri:
Järelpärimine osutatud teenuse sisu kohta
Kuupäev:
24.10.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
AS Ühinenud Ajalehed, Ardo Ojasalu
Faili nimi
AS Ühinenud Ajalehed järelepärimine.pdf
201124101673.pdf
AS Ühinenud Ajalehed järelepärimine.ddoc
201124101673.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
3.4-1/1673-1Vastus järelpärimisele AS Ühinenud Ajalehed, Monika MälksooSisseVastus järelpärimisele 201127101673-1 (PDF)

201128101673-1 (pdf)