Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-13/3
Pealkiri:
M.S. avaldus
Kuupäev:
22.12.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
M.S.
Faili nimi
2016.12.20 Marju Silvet kiri.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-13/7Vastus M.S. avalduseleErakondade Rahastamise Järelevalve KomisjonVäljaVastus M.S. avaldusele2017.07.10 vastus Silvet.bdoc

2017.07vastus Silvet.docx

31-2/16-13/6M.S. avaldusM.S.SisseM.S. avaldus2017.06.21 M.Silveti avaldus ERJK-le.docx

2017.06.21 M.Silveti avaldus.docx

Lisa 1.docx

Lisa 2.pdf

Lisa 3.docx

31-2/16-13/5Vastus Marju Silveti avalduseleMarju SilvetVäljaVastus Marju Silveti avaldusele2017.02 Vastus Marju Silvetile.pdf

2017.02 Vastus Marju Silvetile.bdoc

31-2/16-13/4Vastus M.S. avalduseleMarju SilvetVäljaVastus M.S. avaldusele2017.01 Vastus Marju Silvetile.pdf

31-2/16-13/2M.S. avaldusM.S.SisseM.S. avaldus2016.11.25 M.S. avaldus.docx

31-2/16-13/1M.S. avaldusM.S.SisseM.S. avaldus2016.11.23 M.S. avaldus.docx