Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-15/1
Pealkiri:
Järelepärimine Erakonnale Eesti Kristlikud Demokraadid erakonna finantsmajandusliku seisu kohta
Kuupäev:
17.08.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Kristlikud Demokraadid
Faili nimi
2012.08.21 EKD-le erjk järelepärimine fin.seisust.doc
2012.08.21 EKD-le erjk järelepärimine fin.seisust.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-15/10Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus komisjoni täiendavale järelepärimisesle erakonna finantsseisustSotsiaaldemokraatlik ErakondSisseSotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus komisjoni täiendavale järelepärimisesle erakonna finantsseisustSDE vastus fin.seisust (doc)

SDE vastus fin.seisust (ddoc)

31-2/12-15/9Eesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohtaEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohtaKE vastus fin.seisust (doc)

KE vastus fin.seisust (ddoc)

31-2/12-15/8Täiendav järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohtaSotsiaaldemokraatlik ErakondVäljaTäiendav järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohtaSDEle täiendav järelepärimine fin.seisu kohta (docx)

SDEle täiendav järelepärimine fin.seisu kohta (ddoc)

31-2/12-15/7Järelepärimine Erakonnale Eestimaa Rohelised erakonna 2011. aasta majandusaasta aruande kohtaErakond Eestimaa RohelisedVäljaJärelepärimine Erakonnale Eestimaa Rohelised erakonna 2011. aasta majandusaasta aruande kohtaRoheliste 2011. aasta aruanne (docx)

Roheliste 2011. aasta aruanne (ddoc)

31-2/12-15/6Järelepärimine Eesti Keskerakonnale erakonna fin.majandusliku seisu kohtaEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale erakonna fin.majandusliku seisu kohtaKE fin. seisust (doc)

KE fin. seisust (ddoc)

31-2/12-15/5Märgukiri Erakonnnale Eesti Kristlikud DemokraadidEesti Kristlikud DemokraadidVäljaMärgukiri Erakonnnale Eesti Kristlikud DemokraadidEKD-le märgukiri (doc)

EKD-le märgukiri (ddoc)

31-2/12-15/4Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus finantsmajandusliku seisu kohtaSotsiaaldemokraatlik ErakondSisseSotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus finantsmajandusliku seisu kohtaSDE vastus ERJK järelepärimisele fin.seisust (doc)

SDE vastus ERJK järelepärimisele fin.seisust (ddoc)

31-2/12-15/3Eesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohtaEesti Kristlikud DemokraadidSisseEesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohtaEKD vastus.doc

31-2/12-15/2Järelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohtaSotsiaaldemokraatlik ErakondVäljaJärelepärimine Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale erakonna finantsmajandusliku seisu kohta2012.08.21 SDE-le erjk järelepärim fin seisust.ddoc

2012.08.21 SDE-le erjk järelepärim fin seisust.docx