Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-20/2
Pealkiri:
Vastus avaldusele
Kuupäev:
06.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Kaul Nurm
Faili nimi
Vastus Kaul Nurm.bdoc
Vastus Kaul Nurm.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-20/1Kaul Nurm avaldusEesti Vabaerakond juhatuse liige Kaul NurmSisseKaul Nurm avaldusAvaldus_ERJK PDF.bdoc

Avaldus_ERJK PDF.pdf