Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-29/2
Pealkiri:
Ekspertiishinnang Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohta
Kuupäev:
21.05.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
TÜ Filosoofia ja semiootika instituut
Faili nimi
EkspertiisitekstBlanketil.ddoc
EkspertiisitekstBlanketil.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-29/1Eksperthinnangu küsimine Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohtaERJKVäljaEksperthinnangu küsimine Tartu Ülikooli semiootikaosakonna ekspertidelt KOV 2013 reklaami kohtaKlipp 3 (wmv)

Klipp 4 (wmv)

Klipp 2 (wmv)

Eksperthinnangu küsimine (ddoc)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)

Eksperthinnangu küsimine (docx)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)

Klipp 1 (wmv)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)

Eksperthinnangu küsimine (jpg)