Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-48/2
Pealkiri:
Vastus Õiguskantsleri teabe nõudmisele
Kuupäev:
15.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
ERJK

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-48/5Vastuskiri õiguskantsleri soovituseleERJKVäljaVastuskiri õiguskantsleri soovitusele
31-2/14-48/4Kiri Lembit LangellileERJKVäljaKiri Lembit Langellile
31-2/14-48/3Õiguskantsleri soovitusÕiguskantsler Indrek TederSisseÕiguskantsleri soovitus
31-2/14-48/1Teabe nõudmineÕiguskantslerSisseTeabe nõudmine