Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-12/1
Pealkiri:
Päring Tartu Maakohtu registriosakonnale
Kuupäev:
01.11.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tartu Maakohtu Registriosakond
Faili nimi
2016. okt pöördum.ariregistri poole.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-12/2Vastus päringuleTartu Maakohtu RegistriosakondSisseVastus päringuleVastuskiri 26.10.2016 paringule.pdf

2016.11.01 ariregistri vastus pöördumisele.bdoc