Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-9/10
Pealkiri:
Eesti Ühendatud Vasakpartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
Kuupäev:
06.06.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Ühendatud Vasakpartei - Sergei Jürgens
Faili nimi
2012.06.06 EÜVP vastus liikmemaksudest.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-9/26Reformierakonna vastus märgukirjale anonüümsetest annetustestEesti ReformierakondSisseReformierakonna vastus märgukirjale anonüümsetest annetustestVastus (pdf)

31-2/12-9/25Märgukiri Reformierakonnale anonüümsete annetuste kohtaReformierakondVäljaMärgukiri Reformierakonnale anonüümsete annetuste kohtaMärgukiri RE-le (doc)

Märgukiri RE-le (ddoc)

31-2/12-9/24Komisjoni seisukoht erakonnaseaduse tõlgendamise kohtaEesti ReformierakondVäljaKomisjoni seisukoht erakonnaseaduse tõlgendamise kohtaERJK vatus RE-le annetustest (pdf)

ERJK vatus RE-le annetustest (ddoc)

31-2/12-9/23Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjasEesti ReformierakondSisseEesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjasRE järelepärimine Silver Meikari annetuse asjas (doc)

RE järelepärimine Silver Meikari annetuse asjas (ddoc)

31-2/12-9/22Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohtaEesti ReformierakondSisseEesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohtaRE vastus (doc)

RE vastus (ddoc)

31-2/12-9/21ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimiseleEesti ReformierakondVäljaERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimiseleERJK vastus RE-le (ddoc)

ERJK vastus RE-le (docx)

31-2/12-9/20Järelepärimine Eesti Reformierakonnale 2011.a majandusaasta aruande kohtaEesti ReformierakondVäljaJärelepärimine Eesti Reformierakonnale 2011.a majandusaasta aruande kohtaRE 2011 aa (ddoc)

RE 2011 aa (doc)

31-2/12-9/19Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaKE vastus liikmemaksudest (doc)

31-2/12-9/18Reformierakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaReformierakondSisseReformierakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaErakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon_vastus.doc

2012.06.18 Reformierakonna vastus ERJK-le liikmemaksudes korrast.ddoc

31-2/12-9/17Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK täiendavale järelepärimiseleTallinna LinnakantseleiSisseTallinna Linnavalitsuse vastus ERJK täiendavale järelepärimisele2012.06.28 TLV vastus ERJK täiendavale järelepärimisele.ddoc

Vastus erakondade rahastamise järelevalve komisjonile.rtf

31-2/12-9/16Reformierakonna selgitus 2009 ja 2011 valimiskampaania aruannetestEesti Reformierakond - Martin KukkSisseReformierakonna selgitus 2009 ja 2011 valimiskampaania aruannetestJuurdepääsupiiranguga (pdf)

31-2/12-9/15Midfield OÜ vastus ERJK täiendavale järelepärimisele Eesti Keskerakonna võlgnevusestMidfield OÜSisseMidfield OÜ vastus ERJK täiendavale järelepärimisele Eesti Keskerakonna võlgnevusestMidfieldi vastus KE võlgnevusest (ddoc)

Midfieldi vastus KE võlgnevusest (docx)

31-2/12-9/14Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaSotsiaaldemokraatlik ErakondSisseSotsiaaldemokraatliku Erakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaSDE liikmemaksudest (ddoc)

SDE liikmemaksudest (pdf)

31-2/12-9/13Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaEesti Konservatiivne RahvaerakondSisseEesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaEKRE vastus liikmemaksudest (doc)

31-2/12-9/12Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaIRLSisseErakonna Isamaa ja Res Publica Liit vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaIRL vastus liikmemaksudest (doc)

IRL vastus liikmemaksudest (ddoc)

31-2/12-9/11Eesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaEesti Iseseisvuspartei - Vello LeitoSisseEesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohtaEIP vastus liikmemaksudest (pdf)

31-2/12-9/9Vastus Reformierakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohtaReformierakondVäljaVastus Reformierakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohtaVastus RE järelepärimisele keelatud annetuse kohta (doc)

Vastus RE järelepärimisele keelatud annetuse kohta (ddoc)

31-2/12-9/8Täiendav Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele hangete kohta Midfield OÜ-lt, koopia Tallinna LinnavolikoguleTallinna LinnakantseleiVäljaTäiendav Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele hangete kohta Midfield OÜ-lt, koopia Tallinna LinnavolikoguleJärelepärimine TLV-le (ddoc)

Järelepärimine TLV-le (doc)

31-2/12-9/7Täiendav järelepärimine Midfield OÜ-le Eesti Keskerakonna võlgnevuste kohtaMidfield OÜ, Paavo PettaiVäljaTäiendav järelepärimine Midfield OÜ-le Eesti Keskerakonna võlgnevuste kohtaJärelepärimine Midfield OÜ-le (ddoc)

Järelepärimine Midfield OÜ-le (doc)

31-2/12-9/6Reformierakonna järelepärimine ERJK-le Silver Meikari annetuse kohtaEesti Reformierakond, Martin KukkSisseReformierakonna järelepärimine ERJK-le Silver Meikari annetuse kohta2012.05.25 Järelepärimine - Reformierakond 250512.ddoc

Järelepärimine - Reformierakond 250512.docx

Järelepärimine - Reformierakond 250512.pdf

31-2/12-9/5Järelepärimine erakondade liikmemaksude tasumise korra kohtaEesti Reformierakond Eesti Keskerakond Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Sotsiaaldemokraatlik Erakond Erakond Eestimaa Rohelised Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Eestimaa Ühendatud Vasakpartei Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu Eesti IseseisvusparteiVäljaJärelepärimine erakondade liikmemaksude tasumise korra kohtaliikmemaksud.pdf

2012.05.24 liikmemaksudest.ddoc

31-2/12-9/4Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK järelepärimiseleTallinna Linnavalitsus, Tallinna LinnakantseleiSisseTallinna Linnavalitsuse vastus ERJK järelepärimiseleTallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (pdf)

Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (doc)

Lisa 3 Linnaarhiivi riigihangete juhis.pdf

Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (rtf)

Lisa 4 Ettevõtlusameti hankekord.pdf

Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (rtf)

Lisa 1 Väljavõte FIS kannetest.xls

Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (xls)

Lisa 2 Linnakantselei riigihangete juhis.pdf

Tallinna Linnavalitsuse vastus ERJK-le (ddoc)

Vastus järelepärimisele.pdf

31-2/12-9/3Midfield OÜ vastus ERJK järelepärimiseleMidfield OÜ, Paavo PettaiSisseMidfield OÜ vastus ERJK järelepärimiseleVastus ERJ Komisjonile.docx

2012.05.14 Midfield OÜ vastus ERJK järelepärimisele.ddoc

31-2/12-9/2Järelepärimine Midfield OÜ-le Tallinna Linnvalitsusele osutatud teenuste mahu kohta 2010-2011Midfield OÜVäljaJärelepärimine Midfield OÜ-le Tallinna Linnvalitsusele osutatud teenuste mahu kohta 2010-2011järelepärimine Midfield OÜ-le (ddoc)

järelepärimine Midfield OÜ-le (pdf)

31-2/12-9/1Järelepärimine Tallinna Linnavalitsusele, koopia Tallinna LinnavolikoguleTallinna Linnavalitsus, Tallinna LinnavolikoguVäljaJärelepärimine Tallinna Linnavalitsusele, koopia Tallinna Linnavolikogule2012.04.13 järelepärimine TLV-le.ddoc

Järelepärimine 20120413_1.pdf