Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-16/2
Pealkiri:
Riigikontrolli pöördumine
Kuupäev:
10.12.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikontroll, peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Faili nimi
VK_ERJK_teavitustegevus_lehtedes_teabe_edastamine_Grete Riisik_07.12.2018_2-1.9_50101_7.pdf
juhtumid ERJK-le.xlsx
Riigikontroll teabe edastamine 10.12.2018.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-16/1Omavalitsute teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedesRiigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon, Aivar SõerdSisseOmavalitsute teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedesKiri (pdf)

Kiri (bdoc)