Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-17/2
Pealkiri:
Järelepärimine Erakonnale Isamaa
Kuupäev:
03.07.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Isamaa
Faili nimi
Lisa 3 Tori vald.jpg
ISAMAA jp.docx
Isamaa järelep.asice
Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg
Lisa 1 Räpina vald.jpeg

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-17/4Isama Erakonna vastus järelepärimiseleIsamaa ErakondSisseIsama Erakonna vastus järelepärimiseleVastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (doc)

Vastuskiri (asice)

Vastuskiri (pdf)

Vastuskiri (pdf)

31-2/19-17/3R.T vastusR. TSisseR.T vastus2019.07.05 R.Terrase vastus.pdf

31-2/19-17/1R.T. järelepärimineR. T.VäljaR.T. järelepärimineTerras järelep.asice

Lisa 1 Räpina vald.jpeg

R.Terras jp.docx

Lisa 3 Tori vald.jpg

Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg