Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-17/2
Pealkiri:
Järelepärimine Erakonnale Isamaa
Kuupäev:
03.07.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Isamaa

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-17/4Isama Erakonna vastus järelepärimiseleIsamaa ErakondSisseIsama Erakonna vastus järelepärimisele
31-2/19-17/3R.T vastusR. TSisseR.T vastus
31-2/19-17/1R.T. järelepärimineR. T.VäljaR.T. järelepärimine