Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/18-15/3
Pealkiri:
Järelepärimine OÜ-le Lääne Elu
Kuupäev:
01.11.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
OÜ Lääne Elu
Faili nimi
2018.11.01 Päring OÜ Lääne Elu.pdf
2018.11.01 Päring OÜ Lääne Elu.bdoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/18-15/7T. P. komisjoni otsusest teavitamineT. P.VäljaT. P. komisjoni otsusest teavitamineKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/18-15/6T.P. menetluse algatamine ja järelepärimineT. P.VäljaT.P. menetluse algatamine ja järelepärimineKiri (asice)

Kiri (docx)

31-2/18-15/5OÜ Saaremaa Raadio vastus 28.11.2018Saaremaa Raadio OÜSisseOÜ Saaremaa Raadio vastus 28.11.2018117 ERJK Tõnis Paltsu võlast.odt

2018.11.28 vastus Saaremaa Raadio.bdoc

31-2/18-15/4OÜ Lääne Elu vastus 09.11.2018OÜ Lääne EluSisseOÜ Lääne Elu vastus 09.11.20182018.11.09 vastus Lääne Elu.pdf

31-2/18-15/2Järelepärimine OÜ-le Senat TurundusOÜ Senat TurundusVäljaJärelepärimine OÜ-le Senat Turundus2018.11.01 Päring OÜ Senat Turundus.pdf

2018.11.01 Päring OÜ Senat Turundus (1).bdoc

31-2/18-15/1Järelepärimine OÜ-le Saaremaa RaadioOÜ Saaremaa RaaadioVäljaJärelepärimine OÜ-le Saaremaa Raadio2018.11.01 Päring OÜ Saaremaa Raadio.pdf

2018.11.01 Päring OÜ Saaremaa Raadio.bdoc