Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-51/4
Pealkiri:
Eesti Reformierakonna vastus reklaamiklipi kohta Ämari lennubaasis
Kuupäev:
16.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Reformierakond, Priit Aus (Kuukulgur)
Faili nimi
2014.12.15 Reformierakonna vastus_Kuukulgur_Ämari.ddoc
ERJK_EestiReformierakond_15.12.2014 (1).pdf
PriitAus_KuukulgurFilm.pdf
2014.12.15 Reformierakonna vastus_Ämari.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-51/5Märgukiri KaitseministeeriumileERJKVäljaMärgukiri KaitseministeeriumileMärgukiri (pdf)

Märgukiri (ddoc)

31-2/14-51/3Kaitseministeeriumi vastus Eesti Reformierakonna reklaamklipi filmimise kohta ÄmarisKaitseministeeriumSisseKaitseministeeriumi vastus Eesti Reformierakonna reklaamklipi filmimise kohta ÄmarisVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/14-51/2Järelepärimine Kaitseministeeriumile Eesti Reformierakonna reklaamiklipist Ämari lennubaasisERJKVäljaJärelepärimine Kaitseministeeriumile Eesti Reformierakonna reklaamiklipist Ämari lennubaasisJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (ddoc)

31-2/14-51/1Järelepärimine Eesti Reformierakonnale reklaamiklipist Ämari lennubaasisERJKVäljaJärelepärimine Eesti Reformierakonnale reklaamiklipist Ämari lennubaasisJärelepärimine (ddoc)

Järelepärimine (pdf)