Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-14/15
Pealkiri:
Väärteoteade PPA-le
Kuupäev:
24.07.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Politsei- ja Piirivalve Amet
Faili nimi
2018.07.23 ERJK väärteo teade KE.bdoc
2018.07.23 ERJK väärteo teade KE.docx
Lisa 1-KE men.algat.bdoc
2016.12.23 KE järelepär gar.kirjad.docx
Lisa 2-KE 1.garantiikiri 02.12.2014.pdf
Lisa 3-KE 2.garantiikiri 02.12.2014.pdf
Lisa 4-KE bil 30.06.2016.pdf
Lisa 5-KE 05.01.2017 vastus men.algat-le.bdoc
Ardo_Ojasalu_ERJK_05.01.2017.doc
Lisa 6-KE bil 31.03.2017.pdf
Lisa 7-2016. KE majandusaasta aa.pdf
Lisa 8-KE-le järelep. 28.09.2017.bdoc
2017.09.28 jär.pär KE-le gar.kirj.docx
Lisa 9-KE 30.10.2017 vastus.bdoc
MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.pdf
Lisa 10-KE 05.01.2018 vastus.bdoc
05-01-2018 Vastus ERJK-le.pdf
Lisa 11-12.02.2018 KE-le järelep.bdoc
2018.02 jär.pär KE-le gar.kirj.docx
Lisa 12-KE 26.02.2018 vastus järelp.-le.bdoc
Keskerakond.Vastus järelepärimisele.docx
Lisa 13-KE bil 31.12.2017.pdf
Lisa 14-2017. KE majandusaasta aa.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-14/16PPA vastuskiri väärteoteatelePolitsei- ja PiirivalveametSissePPA vastuskiri väärteoteatele2018.07.25 PPA vastus väärteoteatele.asice

Vastuskiri väärteoteatele.pdf

31-2/16-14/14Vastus järelepärimiseleMidfield OÜSisseVastus järelepärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

Lisa 1 (docx)

Lisa 2 (bdoc)

Lisa 2 (docx)

31-2/16-14/13Vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisseVastus järelepärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/16-14/12JärelepärimineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaJärelepärimineKiri (bdoc)

Kiri (docx)

Kiri (pdf)

31-2/16-14/11Arbitraažikohtu otsusAnonüümneSisseArbitraažikohtu otsusKohtuotsus (pdf)

31-2/16-14/10JärelepärimineP. P.VäljaJärelepärimineKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/16-14/9TaotlusRiigiprokuratuurVäljaTaotlus2018.01.31 Taotlus.bdoc

2018.01.31 Taotlus.docx

31-2/16-14/8Keskerakonna vastus ERJK järelpärimiseleTGS Baltic Varul Grunte Sutkiene; Paul Varul ja Martti PeetsaluSisseKeskerakonna vastus ERJK järelpärimiseleVastuskiri (bdoc)

Vastuskiri (pdf)

31-2/16-14/7Järelepärimine P. PettaileP. PettaiVäljaJärelepärimine P. PettaileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/16-14/6Järelepärimine Keskerakonnale garantiikirjade kohtaMTÜ Eesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Keskerakonnale garantiikirjade kohtaJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/16-14/5TeadePaavo PettaiVäljaTeadeTeade (bdoc)

Teade (docx)

31-2/16-14/4Keskerakonna vastusMTÜ Eesti Keskerakond, Andres HiieSisseKeskerakonna vastusKE vastuskiri (bdoc)

KE vastuskiri (doc)

31-2/16-14/3OÜ Midfield vastusOÜ Midfield, Paavo PettaiSisseOÜ Midfield vastusVastuskiri (pdf)

31-2/16-14/2Järelepärimine Midfield OÜ-le (garantiikirjad)Midfield OÜ, Paavo PettaiVäljaJärelepärimine Midfield OÜ-le (garantiikirjad)2016.12.23 Midfield järelepär gar.kirjad .bdoc

2016.12.23 Midfield järelepär gar.kirjad .docx

31-2/16-14/1Keskerakonna suhtes menetluse alustamineKeskerakondVäljaKeskerakonna suhtes menetluse alustamine2016.12.23 KE järelepär gar.kirjad.docx

2016.12.23 KE menetluse algatamine-gar.kirjad.bdoc