Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-50/2
Pealkiri:
Järelepärimine Eesti Keskerakonnale
Kuupäev:
05.12.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
ERJK

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-50/14Eesti Keskerakonna selgitusedEesti Keskerakonna lepinguline esindajaSisseEesti Keskerakonna selgitused
31-2/14-50/13Teade Eesti Keskerakonnale menetluse alustamisestERJKVäljaTeade Eesti Keskerakonnale menetluse alustamisest
31-2/14-50/12TLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleKuldar Kirt, TLT ASSisseTLT AS vastamisest ERJK järelepärimisele
31-2/14-50/11TLT AS vastamisest ERJK järelepärimiseleTLT AS, Kuldar KirtSisseTLT AS vastamisest ERJK järelepärimisele
31-2/14-50/10Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordilEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/14-50/9Järelepärimine Tallinna Linnatranspordi AS-ileTallinna Linnatranspordi ASVäljaJärelepärimine Tallinna Linnatranspordi AS-ile
31-2/14-50/8Järelepärimine Keskerakonnale seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordilEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Keskerakonnale seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/14-50/7Vahevastus Hanno MattoleERJKVäljaVahevastus Hanno Mattole
31-2/14-50/6Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vastusRKK ÕAOSisseRiigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna vastus
31-2/14-50/5Pöördumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna pooleERJKVäljaPöördumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna poole
31-2/14-50/4Eesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu, Kristel ValkSisseEesti Keskerakonna ja MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu vastus järelepärimisele
31-2/14-50/3Järelepärimine MTÜ-le Eesti Keskerakonna NoortekoguERJKVäljaJärelepärimine MTÜ-le Eesti Keskerakonna Noortekogu
31-2/14-50/1Selgitustaotlus seoses poliitreklaami keelamisega Tallinna Ühistranspordi AS-isHanno MattoSisseSelgitustaotlus seoses poliitreklaami keelamisega Tallinna Ühistranspordi AS-isSelgitustaotlus (pdf)

Selgitustaotlus (ddoc)