Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-1/3
Pealkiri:
Vastus avaldusele
Kuupäev:
25.02.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
R.H.
Faili nimi
2019.02.20 Vastus avaldusele R.H.asice
2019.02.20 Vastus avaldusele R.H.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-1/2Esialgne vastus avalduseleR.H.VäljaEsialgne vastus avaldusele2019.01.07 Vastus avaldusele R.H.bdoc

2019.01.07 Vastus avaldusele R.H.pdf

31-2/19-1/1R.H. avaldusR.H.SisseR.H. avaldus2018.12.13 R.H. avaldus .pdf