Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-21/1
Pealkiri:
Kaidi Silver-Schöbe avaldus
Kuupäev:
02.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Kaidi Silver-Schöbe
Faili nimi
Vallavalitsuse_protokoll_nr_23_12_09_2017.pdf
Avaldus erjk.bdoc
Avaldus erjk.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-21/2Vastus avalduseleKaidi Silver-SchöbeVäljaVastus avalduseleVastus Silver-Schöbe.bdoc

Vastus Silver-Schöbe.docx