Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-11/2
Pealkiri:
Erakond Eestimaa Rohelised finantsseis
Kuupäev:
09.02.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Erakond Eestimaa Rohelised
Faili nimi
2017.02 järelepär ROH-le.bdoc
2017.02 järelepär ROH-le.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-11/4MärgukiriErakond Eestimaa RohelisedVäljaMärgukiriMärgukiri (bdoc)

Märgukiri (docx)

31-2/16-11/3Erakond Eestimaa Rohelised vastuskiriErakond Eestimaa RohelisedSisseErakond Eestimaa Rohelised vastuskiriVastuskiri (pdf)

31-2/16-11/1Erakond Eestimaa Rohelised finantsseisErakond Eestimaa RohelisedVäljaErakond Eestimaa Rohelised finantsseisROH fin.seis ja loobutud nõuetest.docx

ROH fin.seis ja loobutud nõuetest.bdoc