Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-20/1
Pealkiri:
Kaul Nurm avaldus
Kuupäev:
02.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Vabaerakond juhatuse liige Kaul Nurm
Faili nimi
Avaldus_ERJK PDF.bdoc
Avaldus_ERJK PDF.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-20/2Vastus avalduseleKaul NurmVäljaVastus avalduseleVastus Kaul Nurm.bdoc

Vastus Kaul Nurm.docx