Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-2/956/9
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 2 Leo Kunnasele
Kuupäev:
19.05.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Üksikkandidaat Leo Kunnas, Leo Kunnas
Faili nimi
20111905956.pdf
Ettekirjutus Kunnas 19.05.2011.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
3.4-2/956-7HoiatusÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasVäljaHoiatus2011 11 09 II sunnivahendi hoiatus Kunnasele (2) (ddoc)

20110911956_7 (pdf)

3.4-2/956-6HoiatusÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasVäljaHoiatus20110610956_6 (pdf)

20110610956_6 (pdf)

3.4-2/956-5Vaideotsuse teatavaks tegemineÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasVäljaVaideotsuse teatavaks tegemine20111108956_5 (PDF)

Vaideotsus L Kunnase asjas 11 08 2011 (pdf)

20111108956_5 (PDF)

Vaideotsus L Kunnase asjas 11 08 2011 (ddoc)

3.4-2/956-4Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamineÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasVäljaVaide läbivaatamise tähtaja pikendamine20111108956_4 (pdf)

Leo Kunnase vaide läbivaatamise tähtaja pikend (ddoc)

Kunnase vaide tähtaja pikend (pdf)

20111108956_4 (pdf)

3.4-2/956-3VaieÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasSisseVaie20110707956-3 (pdf)

3.4-2/956-2Vaides esinevate puuduste kõrvaldamise tähtajastÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasVäljaVaides esinevate puuduste kõrvaldamise tähtajast20112906956_2 (pdf)

3.4-2/956-1Ettekirjutus nr 2-le vaie esitamineÜksikkandidaat Leo Kunnas, Leo KunnasSisseEttekirjutus nr 2-le vaie esitamine20112806956-1 (pdf)

20112806956-1 (pdf)