Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-22/2
Pealkiri:
Järelepärimine
Kuupäev:
06.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
K.K.
Faili nimi
Kaupo Kallas järelepärimine.bdoc
PaldiskiLL_Sept_puhas 2.pdf
Kaupo Kallas järelepärimine.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-22/8Vastus avalduseleM.SVäljaVastus avalduseleVastus Paldiski linnalehe avaldus 05.02.2018.bdoc

Vastus Paldiski linnalehe avaldus 05.02.2018.docx

31-2/17-22/7Haldusmenetluse lõpetamineKaupo KallasVäljaHaldusmenetluse lõpetamine2018.02.05 Kaupo Kallas menetluse lõpetamine.docx

2018.02.05 Kaupo Kallas menetluse lõpetamine.bdoc

31-2/17-22/6VastusK.K.SisseVastus
31-2/17-22/5Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamineK.K.VäljaMenetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamineJärelpärimine (pdf)

Ärakuulamiskiri (pdf)

31-2/17-22/4Vastus järelepärimiseleK.K.SisseVastus järelepärimiseleKiri (pdf)

31-2/17-22/3Vastus avalduseleM.S.VäljaVastus avalduseleVastus avaldusele (pdf)

31-2/17-22/1Valimisreklaam Paldiski LinnalehesM.S.SisseValimisreklaam Paldiski LinnalehesPaldiskiLL_Sept_puhas 2.pdf