Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
Pealkiri:
Ettepanek erakonnaseaduse muutmiseks seoses erakondade laenukeeluga
Kuupäev:
30.10.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Põhiseaduskomisjon
Faili nimi
Kriminaalmenetluse mittealustamine nr 12700000129.pdf
2012.10.29 ERJK kiri pohiseaduskomisjonile.ddoc
Kuriteoteade_ERJK_06_09_12_vers 3.pdf
2012.10.29 ERJK kiri pohiseaduskomisjonile.pdf