Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/14-41/13
Pealkiri:
Elmar-Johannes Truu vastus ERJK järelepärimisele
Kuupäev:
21.11.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Elmar-Johannes Truu

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/14-41/27Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgiMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi
31-2/14-41/26Riigiprokuratuuri vastus taotluseleRiigiprokuratuurSisseRiigiprokuratuuri vastus taotlusele
31-2/14-41/25Täiendatud taotlus RiigiprokuratuurileRiigiprokuratuurVäljaTäiendatud taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/14-41/24Taotlus RiigiprokuratuurileRiigiprokurör Steven-Hristo EvestusVäljaTaotlus Riigiprokuratuurile
31-2/14-41/23Vastus MTÜ Eesti Keskerakonna taotluseleEesti KeskerakondVäljaVastus MTÜ Eesti Keskerakonna taotlusele
31-2/14-41/22MTÜ Eesti Keskerakonna taotlusMTÜ Eesti KeskerakondSisseMTÜ Eesti Keskerakonna taotlus
31-2/14-41/21Teade järelevalvemenetluse alustamisestMTÜ Eesti KeskerakondVäljaTeade järelevalvemenetluse alustamisest
31-2/14-41/20ÕAO vastus selgitustaotluseleRiigikogu Kantselei Õigus- ja AnalüüsiosakondSisseÕAO vastus selgitustaotlusele
31-2/14-41/19Järelepärimine Eesti Keskerakonnale anonüümsete annetuste kohtaEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale anonüümsete annetuste kohta
31-2/14-41/18Selgitustaotlus ÕAO-leRiigikogu õigus- ja analüüsiosakondVäljaSelgitustaotlus ÕAO-le
31-2/14-41/17Harju Maakohtu vastusHarju MaakohusSisseHarju Maakohtu vastus
31-2/14-41/16Ilmar Leinsoo vastus ERJK järelepärimiseleIlmar LeinsooSisseIlmar Leinsoo vastus ERJK järelepärimisele
31-2/14-41/15Eeri Palu vastus ERJK järelepärimiseleEeri PaluSisseEeri Palu vastus ERJK järelepärimisele
31-2/14-41/14Toomas Pauri vastus ERJK järelepärimiseleToomas PaurSisseToomas Pauri vastus ERJK järelepärimisele
31-2/14-41/12Eesti Keskerakonna vastus ERJK 05.11.2014 järelepärimiseleEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus ERJK 05.11.2014 järelepärimisele
31-2/14-41/11Järelepärimine Harju MaakohtuleERJKVäljaJärelepärimine Harju Maakohtule
31-2/14-41/10Järelepärimine Eesti KeskerakonnaleERJKVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale
31-2/14-41/9Järelepärimine Elmar-Johannes Truule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Elmar-Johannes Truule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/8Järelepärimine Urmas Jürgensonile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Urmas Jürgensonile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/7Järelepärimine Toomas Paurile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Toomas Paurile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/6Järelepärimine Eeri Palule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Eeri Palule Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/5Järelepärimine Ilmar Leinsoole Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Ilmar Leinsoole Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/4Järelepärimine Uno Varesele Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Uno Varesele Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/3Järelepärimine Jaan Mooratsile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohtaERJKVäljaJärelepärimine Jaan Mooratsile Eesti Keskerakonnale 2010. aastal tehtud annetuse kohta
31-2/14-41/2Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus järelepärimisele 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaVastus järelepärimisele (ddoc)

Vastus järelepärimisele (docx)

31-2/14-41/1Järelepärimine Eesti Keskerakonnale 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohtaEesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Eesti Keskerakonnale 2010.a III kv annetuste registri paranduse kohta2014.08 KE-le 2010 3kv tagantjärele annetustest.ddoc

2014.08 KE-le 2010 3kv tagantjärele annetustest.doc