Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-13/4
Pealkiri:
Kirja edastamine
Kuupäev:
07.06.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Kaitsepolitseiamet

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-13/6V.A. kiriV.A.SisseV.A. kiri
31-2/19-13/5VastuskiriKaitsepolitseiametSisseVastuskiri
31-2/19-13/3Vastus V. A. avalduseleV. A.VäljaVastus V. A. avaldusele
31-2/19-13/2V.A. avalduse kaaskiriV.A.SisseV.A. avalduse kaaskiri
31-2/19-13/1V.A. avaldusV.A.SisseV.A. avaldus