Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/13-6/1
Pealkiri:
Eesti Keskerakonna teade 2012. a liikmemaksude ja annetuste aruannete muutmisest
Kuupäev:
17.06.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Keskerakond, Priit Toobal
Faili nimi
2013-06-13 ERJK-muudatused 2012 annetuste registrites.ddoc
2013-06-13 ERJK-muudatused 2012 annetuste registrites.doc