Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-13/1
Pealkiri:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2011.a annetuste ja liikmemaksude andmete muutmisest
Kuupäev:
28.06.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Faili nimi
seletuskiri ERJK.doc
2012.06.22 SDE teade 2011.a andmete parandamisest.ddoc