Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/12-17/2
Pealkiri:
EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohta
Kuupäev:
10.10.2012
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Justiitsministeerium
Faili nimi
2012 10 09 ERJK vastus JM-le dotx.doc
2012 10 09 ERJK vastus JM-le dotx.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/12-17/1EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseksJustiitsministeeriumSisseEL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseksKomisjoni ettepanek EL tasandi erakondade ja sihtasutuste kohta asutused.pdf

EL tasandi erakondade rahastamine arvamuse avaldamiseks26092012113250.ddoc