Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-17/4
Pealkiri:
Isama Erakonna vastus järelepärimisele
Kuupäev:
05.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Isamaa Erakond
Faili nimi
Isamaa Erakond arve 1385.pdf
Senat Turundus OÜ Arve nr 19027.pdf
Senat Turundus vol1.pdf
Inspired vol1.pdf
Pajo vol2.pdf
Isamaa vastus ERJK 5.08.2019.doc
Isamaa vastus ERJK 5.08.2019.asice
Lisa 1 arvele 20191101 otsepostitused.pdf
Inspired arve 20191101.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-17/3R.T vastusR. TSisseR.T vastus2019.07.05 R.Terrase vastus.pdf

31-2/19-17/2Järelepärimine Erakonnale IsamaaIsamaaVäljaJärelepärimine Erakonnale IsamaaLisa 3 Tori vald.jpg

ISAMAA jp.docx

Isamaa järelep.asice

Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg

Lisa 1 Räpina vald.jpeg

31-2/19-17/1R.T. järelepärimineR. T.VäljaR.T. järelepärimineTerras järelep.asice

Lisa 1 Räpina vald.jpeg

R.Terras jp.docx

Lisa 3 Tori vald.jpg

Lisa 2 Viru-Nigula vald.jpg