Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-17/4
Pealkiri:
Isama Erakonna vastus järelepärimisele
Kuupäev:
05.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Isamaa Erakond

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-17/3R.T vastusR. TSisseR.T vastus
31-2/19-17/2Järelepärimine Erakonnale IsamaaIsamaaVäljaJärelepärimine Erakonnale Isamaa
31-2/19-17/1R.T. järelepärimineR. T.VäljaR.T. järelepärimine