Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-21/2
Pealkiri:
Vastus avaldusele
Kuupäev:
06.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Kaidi Silver-Schöbe
Faili nimi
Vastus Silver-Schöbe.bdoc
Vastus Silver-Schöbe.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/17-21/1Kaidi Silver-Schöbe avaldusKaidi Silver-SchöbeSisseKaidi Silver-Schöbe avaldusVallavalitsuse_protokoll_nr_23_12_09_2017.pdf

Avaldus erjk.bdoc

Avaldus erjk.docx