Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/17-17/1
Pealkiri:
Märgukiri Eesti Iseseisvusparteile
Kuupäev:
01.11.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Iseseisvuspartei
Faili nimi
2017.11 EIP märgukiri 2016 ma ja 2017 3. kv.bdoc
2017.11 EIP märgukiri 2016 ma ja 2017 3. kv.doc