Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/15-65/10
Pealkiri:
Eldar Efendijevi vastus
Kuupäev:
29.05.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eldar Efendijev
Faili nimi
2015.05.27 Efendijevi vastus.bdoc
KIRI2.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/15-65/14Priit Sibula 12.06.2015 vastusPriit SibulSissePriit Sibula 12.06.2015 vastusVastus järelepärimisele (bdoc)

Vastus järelepärimisele (doc)

31-2/15-65/13Komisjoni vastus Priit SibulalePriit SibulVäljaKomisjoni vastus Priit SibulaleKomisjoni vastus (pdf)

Komisjoni vastus (bdoc)

31-2/15-65/12Priit Sibula vastusPriit SibulSissePriit Sibula vastusVastus järelepärimisele (bdoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/15-65/11Maksim Rogalski vastusMaksim RogalskiSisseMaksim Rogalski vastusVastus järelepärimisele (bdoc)

Vastus järelepärimisele (docx)

31-2/15-65/9Mihhail Stalnuhhini vastus järelepärimiseleMihhail StalnuhhinSisseMihhail Stalnuhhini vastus järelepärimiseleVastus järelepärimisele (pdf)

31-2/15-65/8Järelepärimine Ants TaulileAnts TaulVäljaJärelepärimine Ants TaulileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (doc)

Järelepärimine (jpg)

31-2/15-65/7Järelepärimine Maksim RogalskileMaksim RogalskiVäljaJärelepärimine Maksim RogalskileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (doc)

Järelepärimine (jpg)

31-2/15-65/6Järelepärimine Eldar EfendijevileEldar EfendijevVäljaJärelepärimine Eldar EfendijevileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (doc)

Järelepärimine (jpg)

31-2/15-65/5Järelepärimine Mihhail StalnuhhinileMihhail StalnuhhinVäljaJärelepärimine Mihhail StalnuhhinileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (doc)

Järelepärimine (jpg)

31-2/15-65/4Järelepärimine Priit SibulalePriit SibulVäljaJärelepärimine Priit SibulaleJärelepärimine (jpg)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (doc)

31-2/15-65/3SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastusSA Perekonna ja Traditsiooni KaitseksSisseSA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks vastusVastus järelepärimisele (bdoc)

Vastus järelepärimisele (pdf)

31-2/15-65/2Järelepärimine SA-le Perekonna ja Traditsiooni KaitseksERJKVäljaJärelepärimine SA-le Perekonna ja Traditsiooni KaitseksJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (jpg)

Järelepärimine (ddoc)