Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-19/2
Pealkiri:
Märgukiri MTÜ-le Eesti Ühendatud Vasakpartei
Kuupäev:
03.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Eesti Ühendatud Vasakpartei
Faili nimi
EÜVP aruanded.asice
EÜVP aruanded.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-19/5Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu vastus märgukirjaleEesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu, Rein KochSisseEesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu vastus märgukirjaleKiri (pdf)

31-2/19-19/4Märgukiri MTÜ-le Rahva TaheMTÜ Rahva TaheVäljaMärgukiri MTÜ-le Rahva TaheMärgukiri (docx)

Märgukiri (asice)

31-2/19-19/3Märgukiri MTÜ-le Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguMTÜ Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaMärgukiri MTÜ-le Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguMärgukiri (docx)

Märgukiri (asice)

31-2/19-19/1Märgukiri MTÜ-le Eesti IseseisvusparteiMTÜ Eesti IseseisvusparteiVäljaMärgukiri MTÜ-le Eesti IseseisvusparteiMärgukiri (asice)

Märgukiri (docx)