Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/19-21/1
Pealkiri:
Järelepärimine Y. Toomile
Kuupäev:
04.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Y. Toom
Faili nimi
ALDE_Toom.asice
Lisa Y.T.png
ALDE_Toom.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/19-21/6ALDE vastusALDE Party, Didrik de SchaetzenSisseALDE vastusKiri (pdf)

31-2/19-21/5Andmete küsimine ALDE'ltALDE PartyVäljaAndmete küsimine ALDE'ltKiri (png)

Kiri (png)

Kiri (docx)

Kiri (asice)

31-2/19-21/4Y. Toomi vastus järelepärimiseleY. ToomSisseY. Toomi vastus järelepärimiseleKiri (pdf)

31-2/19-21/3A. Ansipi vastus järelepärimiseleA. AnsipSisseA. Ansipi vastus järelepärimiseleKiri (pdf)

31-2/19-21/2Järelepärimine A. AnsipileA. AnsipVäljaJärelepärimine A. AnsipileJärelepärimine (pdf)

Järelepärimine (png)

Järelepärimine (asice)