Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-2/16-14/8
Pealkiri:
Keskerakonna vastus ERJK järelpärimisele
Kuupäev:
30.10.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
TGS Baltic Varul Grunte Sutkiene; Paul Varul ja Martti Peetsalu
Faili nimi
MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.bdoc
MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-2/16-14/16PPA vastuskiri väärteoteatelePolitsei- ja PiirivalveametSissePPA vastuskiri väärteoteatele2018.07.25 PPA vastus väärteoteatele.asice

Vastuskiri väärteoteatele.pdf

31-2/16-14/15Väärteoteade PPA-lePolitsei- ja Piirivalve AmetVäljaVäärteoteade PPA-le2018.07.23 ERJK väärteo teade KE.bdoc

2018.07.23 ERJK väärteo teade KE.docx

Lisa 1-KE men.algat.bdoc

2016.12.23 KE järelepär gar.kirjad.docx

Lisa 2-KE 1.garantiikiri 02.12.2014.pdf

Lisa 3-KE 2.garantiikiri 02.12.2014.pdf

Lisa 4-KE bil 30.06.2016.pdf

Lisa 5-KE 05.01.2017 vastus men.algat-le.bdoc

Ardo_Ojasalu_ERJK_05.01.2017.doc

Lisa 6-KE bil 31.03.2017.pdf

Lisa 7-2016. KE majandusaasta aa.pdf

Lisa 8-KE-le järelep. 28.09.2017.bdoc

2017.09.28 jär.pär KE-le gar.kirj.docx

Lisa 9-KE 30.10.2017 vastus.bdoc

MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.pdf

Lisa 10-KE 05.01.2018 vastus.bdoc

05-01-2018 Vastus ERJK-le.pdf

Lisa 11-12.02.2018 KE-le järelep.bdoc

2018.02 jär.pär KE-le gar.kirj.docx

Lisa 12-KE 26.02.2018 vastus järelp.-le.bdoc

Keskerakond.Vastus järelepärimisele.docx

Lisa 13-KE bil 31.12.2017.pdf

Lisa 14-2017. KE majandusaasta aa.pdf

31-2/16-14/14Vastus järelepärimiseleMidfield OÜSisseVastus järelepärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

Lisa 1 (docx)

Lisa 2 (bdoc)

Lisa 2 (docx)

31-2/16-14/13Vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisseVastus järelepärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/16-14/12JärelepärimineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaJärelepärimineKiri (bdoc)

Kiri (docx)

Kiri (pdf)

31-2/16-14/11Arbitraažikohtu otsusAnonüümneSisseArbitraažikohtu otsusKohtuotsus (pdf)

31-2/16-14/10JärelepärimineP. P.VäljaJärelepärimineKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-2/16-14/9TaotlusRiigiprokuratuurVäljaTaotlus2018.01.31 Taotlus.bdoc

2018.01.31 Taotlus.docx

31-2/16-14/7Järelepärimine P. PettaileP. PettaiVäljaJärelepärimine P. PettaileJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/16-14/6Järelepärimine Keskerakonnale garantiikirjade kohtaMTÜ Eesti KeskerakondVäljaJärelepärimine Keskerakonnale garantiikirjade kohtaJärelepärimine (bdoc)

Järelepärimine (docx)

31-2/16-14/5TeadePaavo PettaiVäljaTeadeTeade (bdoc)

Teade (docx)

31-2/16-14/4Keskerakonna vastusMTÜ Eesti Keskerakond, Andres HiieSisseKeskerakonna vastusKE vastuskiri (bdoc)

KE vastuskiri (doc)

31-2/16-14/3OÜ Midfield vastusOÜ Midfield, Paavo PettaiSisseOÜ Midfield vastusVastuskiri (pdf)

31-2/16-14/2Järelepärimine Midfield OÜ-le (garantiikirjad)Midfield OÜ, Paavo PettaiVäljaJärelepärimine Midfield OÜ-le (garantiikirjad)2016.12.23 Midfield järelepär gar.kirjad .bdoc

2016.12.23 Midfield järelepär gar.kirjad .docx

31-2/16-14/1Keskerakonna suhtes menetluse alustamineKeskerakondVäljaKeskerakonna suhtes menetluse alustamine2016.12.23 KE järelepär gar.kirjad.docx

2016.12.23 KE menetluse algatamine-gar.kirjad.bdoc